Những khu vực bạn quan tâm?

EGR là một nhà cung cấp giải pháp tích hợp, chuyên về thiết bị khoan di động, nhanh chóng và xanh thăm dò thân thiện với môi trường và khoan xâm lấn tối thiểu. Với loạt đầy đủ tự phát triển của di động, trung đầy đủ thủy lực để giàn khoan lỗ sâu, chút coring và thiết bị hỗ trợ, EGR cung cấp dịch vụ toàn diện trong thăm dò khoáng sản địa chất, điều tra cơ sở hạ tầng và điều tra kỹ thuật đô thị.

Our Products

giàn khoan EP Series EGR của là đa mục đích giàn với hiệu quả cao. Chúng có thể được sử dụng trong nhiều loại hình môi trường xây dựng đặc biệt là trong các lĩnh vực mà khó truy cập, độ cao cực kỳ lạnh hoặc cao, và cung cấp cho bạn với các dịch vụ đáng tin cậy, hiệu quả và nổi bật.

Tìm hiểu về hệ

Tìm hiểu về chúng tôi qua tin tức, video, lời chứng thực và phương tiện truyền thông xã hội. Bấm vào đây để thông tin, tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật và mua hàng trực tuyến sau bán hàng.

Tin nhắn của bạn